Nová opatření od 22.11.2021

NOVÁ OPATŘENÍ od 22. 11. 2021

Na základě rozhodnutí kompetentních úřadů ČR je od 22.11.2021 možné poskytnout krátkodobé a rekreační ubytovací služby pouze:

 

 • osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19, s výjimkou dětí do 12 let věku, a splňuji podmínky dle bodu I/17 Mimořádného opatření, což prokazuji předložením:
  • potvrzení o tom, že jsem s negativním výsledkem absolvoval/a nejdéle 72 hodin před okamžikem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2. RT-PCR test bude uznán hostům, kteří jsou na pracovní cestě, cestují za léčebným a nebo zdravotním účelem, při nezbytné starosti o jinou osobu nebo s RT-PCR testem předkládám:
   • lékařské potvrzení obsahující výslovné uvedení informace, že se nemohu ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti onemocnění Covid-19 a že tato skutečnost je uvedena v informačním systému infekčních onemocnění (ISIN) nebo záznam v ISIN obsahující výslovné uvedené informace o tom, že se nemohu ze zdravotních důvodů podrobit očkování proti nemoci COVID-19, nebo
   • doklad o tom, že jsem byl/a očkován/a proti onemocnění COVID-19 k tomu určeným a dle Mimořádného opatření na území ČR uznávaným léčivým přípravkem, a uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu, nebo
   • že jsem osobou, která se ubytovává z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit, nebo
   • že jsem osobou, která se ubytovává z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu, nebo
   • že jsem osobou, která se ubytovává za účelem toho, že jí mají být poskytovány zdravotní služby, nebo
  • potvrzení o tom, že jsem osobou očkovanou proti onemocnění COVID-19 k tomu určeným a dle Mimořádného opatření na území ČR uznávaným léčivým přípravkem, a uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu, nebo
  • potvrzení o tom, že jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě doba nařízené izolace podle platného Mimořádného opatření a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • osoba mladší 18 let, za níž činím toto prohlášení jako její zákonný zástupce, nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňuje podmínky dle Mimořádného opatření, což prokazuji předložením potvrzení, že s negativním výsledkem absolvovala nejdéle 72 hodin před okamžikem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 
Provozovateli hotelu se nařizuje u osoby před zahájením ubytování splnění výše uvedených podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu jejich splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění výše uvedených podmínek neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout. Osoby, které splnění výše uvedených podmínek prokážou, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů a pro prodloužení pobytu musí splnění výše uvedených podmínek opětovně prokázat.

 

Dále je možné poskytnout ubytování při dodržení výše uvedeného:
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa
 • osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek
Hosté, kteří započali pobyt před 22.11.2021, mají povinnost se jednou za 7 dní prokázat potvrzením o bezinfekčnosti, očkování, překonání choroby nebo předložit výsledek negativního PCR testu.

Ostatní aktuality