Nová opatření od 22.11.2021

NOVÁ OPATŘENÍ od 22. 11. 2021

Vážení členové,

 

informujeme Vás, že na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví je s účinností ode dne 22. listopadu 2021 nutné pro vstup do prostor VOLCANO Health Clubu (dále jen Club) se prokázat:

certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že v případě dvoudávkového schématu od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní nebo v případě jednodávkového schématu od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů,

nebo

v případě aplikace pouze první dávky očkování v případě dvoudávkového schématu certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené aplikaci této první dávky a dokladem o absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle před 72 hodinami s negativním výsledkem,

nebo

potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Děkujeme Vám za respektování uvedených pravidel.

 

Rádi bychom Vás ubezpečili, že zdraví a bezpečné prostředí Clubu je i nadále naší prioritou. Dodržujeme protiepidemická opatření a hygienická pravidla a jsme vděčni všem našim zaměstnancům, kteří jsou již plně očkováni, že svým odpovědným přístupem napomáhají v zajišťování provozu Clubu. I v této v mnoha ohledech složité době je pro Vás Club plně otevřen a jsou Vám k dispozici všechny jeho služby a zařízení k zachování a posílení Vašeho zdraví a kondice.

 

Vstup osob-členů, kteří výše uvedené podmínky mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro vstup nesplňují, je zakázán, stejně tak jako je zakázáno takovým osobám-členům poskytování služeb ze strany Clubu. V souvislosti s tím je třeba uvést, že neposkytnutí služby v souladu s podmínkami stanovenými mimořádným opatřením není ze strany Clubu porušením smlouvy o členství a nezakládá členovi nároky na vrácení již uhrazených plateb ani se nedotýká splatnosti aktuálně splatných členských plateb.

 

V případě, že člen za podmínek stanovených mimořádným opatřením nemá možnost do Clubu vstupovat, připomínáme možnost pozastavení členství dle smlouvy o členství a obchodních podmínek, které jsou její součástí. Na základě oznámení člena Clubu, který využívá členství na dobu trvání tohoto členství nejméně jeden rok a má zaplacený členský poplatek za celou dobu trvání členství, Club tomuto členovi jeho členství i bez uvedení důvodu pozastaví, a to nejméně na souvislou dobu dvou týdnů a nejdéle na souvislou dobu dvou měsíců v průběhu jednoho členského období. Po dobu pozastavení členství člen Clubu není oprávněn využívat zařízení ani služeb Clubu. Doba trvání členství a smlouvy o členství se bez dalšího automaticky prodlužuje o dobu pozastavení členství. Příslušná část již zaplaceného členského poplatku připadající na dobu pozastavení členství se započte na prodlouženou dobu trvání členství.

 

Jsme i nadále připraveni reagovat na Vaše potřeby a požadavky za podmínek daných mimořádným opatřením, které jsme povinni při provozu Clubu dodržovat, a Vaší členské smlouvy tak, abyste byli zdraví a fit i díky bezpečnému provozu Clubu.

 

Team VOLCANO Health Club

Ostatní aktuality