Non-alcoholic drinks
 • Royal Crown Cola Classic 0,25 l 54Kč
 • Royal Crown Cola no sugar 0,25 l 54Kč
 • Targa Florio Orange 0,25 l 50Kč
 • Targa Florio Lemon 0,25 l 50Kč
 • Traga Florio Tonic Original 0,25 l 56Kč
 • Traga Florio Tonic Rose 0,25 l 56Kč
 • Kofola Original 0,25 l 50Kč
 • Rajec — still / gently sparkling 0,33 l 48Kč
 • Rajec — still / gently sparkling 0,75 l 89Kč
 • Evian — still / gently sparkling 0,33 l 69Kč
 • Evian — still / gently sparkling 0,75 l 125Kč
Juice
 • Rauch - orange with pulp 0,2 l 54Kč
 • Rauch - strawberry 0,2 l 54Kč
 • Rauch - apple 0,2 l 54Kč
 • Rauch - multivitamin 0,2 l 54Kč
 • „our“ ice tea 0,4 l 64Kč
Tea
 • Tea Dilham 69Kč
 • Homemade mint-ginger tea 86Kč
 • Homemade mint tea 74Kč
 • Homemade ginger tea 74Kč
Coffee
 • Ristretto 64Kč
 • Espresso 64Kč
 • Espresso machiato 69Kč
 • Espresso doppio 84Kč
 • Espresso lungo 74Kč
 • Cappuccino 78Kč
 • Caffe latte macchiato 88Kč
 • Caffe americano 74Kč
 • Iced coffee crema 96Kč
 • Iced coffee with vanilla ice-cream 108Kč
 • „our“ hot chocolate 74Kč

It is our pleasure to prepare all our coffees in the DECAF variant.

„OUR“ LEMONADES
 • Volcano water citrus 1 l 94Kč
 • Raspberry lemonade 0,4 l 68Kč
 • Ginger lemonade 0,4 l 68Kč
 • Passion fruit lemonade 0,4 l 68Kč
 • Cucumber lemonade 0,4 l 68Kč
Fresh juice
 • Fresh orange 0,25 l 98Kč
 • Fresh grapefruit 0,25 l 98Kč
Beer
 • Pilsner Urquell 0,3 l 59Kč
 • Pilsner Urquell 0,5 l 78Kč
 • Birell Non-alcoholic 0,33 l 64Kč
 • Birell semi-dark non-alcoholic 0,33 l 64Kč
Aperitif
 • Cinzano Bianco 1dcl 88Kč
 • Campari 1dcl 98Kč
 • Crodino – non alcoholic 1dcl 84Kč
Mixed drinks
 • Aperol Spritz 0,2 l 128Kč
 • Gin Tonic 0,15 l 145Kč
 • Cuba Libre 0,15 l 155Kč
 • Mojito 0,15 l 134Kč
Port
 • Royal Oporto Tawny 0,04 l 84Kč
Gin
 • Gin Beefeater 0,04 l 98Kč
 • Gordons Premium Pink 0,04 l 106Kč
WHISKY AND BOURBON
 • Tullamore Dew 0,04 l 98Kč
 • Jack Daniel´s 0,04 l 105Kč
 • Highland Park 10y 0,04 l 167Kč
 • The Macallan 12y 0,04 l 205Kč
Rum
 • Diplomatico Reserva Exclusiva 0,04 l 160Kč
 • Božkov Republica Exclusive 0,04 l 94Kč
 • Ron Zacapa 0,04 l 227Kč
BRANDY AND COGNAC
 • Metaxa 7* 0,04 l 108Kč
 • Courvoisier V.S.O.P. 0,04 l 198Kč
Vodka
 • Nemiroff de luxe 0,04 l 87Kč
 • Smirnoff black 0,04 l 124Kč
 • Finlandia 0,04 l 87Kč
TEQUILA
 • Volcan De Mi Tierra Blanco 0,04 l 115Kč
 • Sausa Extra Gold 0,04 l 105Kč
OTHER SPIRITS
 • Pear Kosher Imperator 0,04 l 84Kč
 • Slivovitz Kosher Imperator 0,04 l 94Kč
Liqueurs
 • Legendario Elixir de Cuba 7 0,04 l 84Kč
 • Baileys 0,04 l 94Kč
 • Becherovka 0,04 l 84Kč
 • Jägermeister 0,04 l 84Kč
Wine list